Nová Role - kostel sv. Michaela

Informace

Navštíveno: 29. 12. 2015

Historie: Původně zde byla vystavěna v letech 1240 – 1255 kaple, která spadala pod kostel v Sedlci. V roce 1355 se stal tento kostelík farním a byl zde přidělen farář Mikuláš z Bunnersdorfu. Kaple pak prodělala několik přestaveb, kdy z původní kaple se stal presbytář a byla v roce 1560 přistavěna hlavní loď kostela. Do současného stavu nechali tento kostelík přestavět Nosticové v roce 1781, kdy byli obvodové zdi zvýšeny o 45 cm, byla postavená vysoká sedlová střecha s dřevěnou zvonicí a malou věžičkou. Po roce 1945 byl kostel silně poškozen opakujícími se povodněmi, které kostel zaplavili radioaktivním bahnem. Od roku 1950 začal kostel spadat pod Hroznětín a následně po roce 1967 ke kostelu ve Staré Roly. Následně v roce 1990 vznikli občanská iniciativa na obnovu kostela, která zahájila rozsáhlé práce na obnově kostela a jeho okolí. Následně o vánocích v roce 1991 byl kostel otevřen a prvně zpřístupněn veřejnosti.

Zdroj: http://novarole.cz/obsah/historie-mesta.html

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík na které je vidět již vzácnou venkovskou architekturu.

Mapa

a

Fotografie

×