Nejdek - Nejdecká křížová cesta

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Tato křížová cesta byla vytvořena v letech 1851 – 1858. Podnět k výstavbě křížové cesty dala Anna Häcklová, která zemřela v roce 1840 a celý svůj majetek ve výši 28 000 rýnských zlatých dala na výstavbu zdejší křížové cesty. Vykonavatelem její poslední vůle byl městský soudce Franz Waldöstl, který zakoupil od města tento pozemek a započali zde probíhat zemní práce. Následně zde bylo vystavěno 14 kapliček z tesaných žulových kvádrů. Po výstavbě křížové cesty byla v letech 1862 – 1863 vystavěna na vrcholu této cesty kaple Božího hrobu. Následně v roce 1863 byl zhotoven truhlářským mistrem Wenzelem Waldöstlem dřevěný kříž, který byl usazen na vrchol cest. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala ale být cesta udržovaná a započala chátrat. V 2. polovině 20. století byla zbořena kaple Božího Těla na vrcholu a následně v 60. letech 20. století byli rozkradeny dřevěné reliéfy, které zdobily jednotlivá zastavení. Následně v roce 2000 proběhla rekonstrukce prvních dvou kapliček a nové reliéfy do nich vytvořila sochařka Markéta Horňáková. Následně v letech 2002 – 2007 vytvořil nejdecký výtvarník Heřman Kouba zbylé reliéfy a po té roku 2008 proběhla celková rekonstrukce křížové cesty a následné otevření veřejnosti dne 31. srpna 2008.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nejdek-nejdecka-krizova-cesta/

Dojmy: Výšlap není až tak náročný, ale je hodně táhlý. Myslím ale že výhled na město a okolí stojí za to.

Mapa

a

Fotografie

×