Nivy - smírčí kříž 0117

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2017

Historie: Kamenný latinský kříž s náznakem maltézského tvaru o vlastní velikosti 98 cm x 57 cm x 25 cm byl původně vztyčen u bývalého rozcestí z obce Sedlec do Karlových Varů. Na tento kříž byl následně usazen železný kříž, po kterém do současnosti na něm zbyla památka. Jako první zachytil na své kresbě roku 1913 G. Kutschera mezi karlovarskými kříži, následně byl obrázek publikován roku 1925 v časopise Unsere Heimat 10. Podle tehdejšího popisu se nacházel kříž na nějaké pastvině pro telata. Následně ve 30. letech 20. století byl kříž druhotně vztyčen na rozcestí lesních cest u staré cesty od osady Kocourek do obce Mezirolí. Prostor kolem kříže byl obložen plochými kameny a takto jej zachytil roku 1940 německý badatel Walter von Dreyhausen. Po roce 2004 byli vykácený mohutné borovice, které obrůstali tento kříž.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nivy-smirci-kriz

Dojmy: Kříž, který mi trvalo chvilku hledat. No jo pod svícnem je největší tma.

Mapa

a

Fotografie

×