Nivy - kaple

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2017

Historie: Tato kaple byla vystavěna v 18. století a uvnitř ní byla umístěna barokní dřevořezba piety. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být kaplička udržována a započala chátrat. Na přelomu 20. a 21. století byla kaple zrekonstruována, ale dřevořezba již byla ztracena. Zde si dovolím citovat popis kaple:

„Obdélná barokní kaple bez oken s trojboce uzavřeným presbytářem krytá původně šindelovou, dnes břidlicovou střechou s oplechovanou šestibokou sloupkovou zvoničkou završenou zvonovitou bání. Vstupní průčelí kaple s širším obdélným, segmentově zakončeným vchodem je završeno trojúhelníkovým štítem, odděleným římsou. Vnější stěny kaple jsou hladké, bez členění. Pod střechou kaple je umístěna dřevěná římsa.“

U kaple stojí památný strom lípa malolistá. Solitérní strom roste uprostřed vsi v těsné blízkosti opravené kapličky, vlevo od silnice z Otovic do Děpoltovic. Pod lípou protéká Vitický potok. Strom má vysoký válcový kmen, který byl v minulosti zbaven v dolní polovině téměř všech větví, přesto se zachovala podstatná část původní koruny, kterou doplňují bujné výmladky na odvětvené části kmene. Obvod kmene měří 421 cm, koruna stromu sahá do výšky 25 m (měření 2014). V roce 2004 bylo odhadováno stáří stromu na 200 let. Lípa je chráněna od roku 2001 jako esteticky zajímavý strom, významný stářím a vzrůstem a jako součást kulturní památky.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nivy-kaple

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lípa_u_kapličky_(Nivy)

Dojmy: Malá kaplička na návsi.

Mapa

a

Fotografie

×