Nejdek - hrad Nejdek

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Počátku hradu nejsou zcela jasné, ale usuzuje se že hrad vznikl v 13. století jako zeměpanský strážní hrad. Prvním doloženým majitelem hradu byl v letech 1300 – 1341 Konrád Plick, po něm přijmul jeho rod hrad jako královské léno a držel jej až do roku 1410, kdy se zde začali střídat majitelé. Roku 1446 koupili hrad Šlikové a následně jej krátkou dobu roku 1568 držel Jindřich z Regeru. Roku 1602 prodali Šlikové hrad Bedřichovi Colonovi z Felsu, ale ten jako protestant byl nucen se vystěhovat a hrad koupil Heřman Černín z Chudenic. V průběhu poloviny 17. století byl hrad zničen a rozebrán na stavbu nového zámku, z hradu se tak dochovala jen černá věž, zbytky hradeb a základy hradních staveb. Následně byla černá věž upravena na zvonici a v 18. století byl zde proražen nový vstup a následně v roce 1831 byla věž snížena a opatřena současnou střechou. Zde si dovolím citovat popis hradu:

„Malý hrad na žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy v čele zajištoval šíjový příkop. Za dalším příkopem se tyčí Černá věž, za kterou jsou vidět sporé zbytky hradních konstrukcí, především obvodového opevnění představovaného přitesanou skálou opatženou otvory. Bezprostředně za věží je to pak příčná zeď z velkých kvádrů se střílnou a mladším otvorem. Věž má nepravidelný lichoběžníkový půdorys a vznikla v několika etapách. V první fázi byla postavena do výše dnešního druhého patra. Z té doby pochází obdélný vchod v úrovni 2. patra a střílna 1. patra. Věž byla při neznámé příležitosti značně poškozena a poté delší dobu chátrala. Někdy v 15. století byla opravena a opatřena ostatními dochovanými středověkými otvory. Na počátku 16. století byla opatřena dnešním nejvyšším patrem. Nad ním bylo ještě další patro vysazené na konzolách, to bylo v roce 1831 sneseno. “

Zdroj: http://hrady.dejiny.cz/nejdek/

Dojmy: Z hradu se alespoň dochovala tato věž. Bohužel jsem se dovnitř nedostal, abych vyděl zbytky staveb.

Mapa

a

Fotografie

×