Nové Hamry - Kammerwagen

Informace

Navštíveno: 7. 6. 2017

Historie: U silnice mezi Novými Hamrami a Jelením se nachází velmi zajímavá skalka, která dala vzniku dvěma pověstem, které si zde dovolím citovat:

„Nedaleko odtud žil klidně a spokojeně jeden zemědělec se svou rodinou. Starosti mu ale dělala nejstarší dcera, krásná dívka, když se zamilovala do chudého chlapce ze sousední vesnice. Dívka by si ráda chlapce vzala, ale její otec nechtěl o svatbě s chudým horníkem ani slyšet. Jedinou možností bylo, že chlapec odejde fárat do ciziny, a teprve až našetří dost peněz, může přijít požádat o dívčinu ruku. Dívka mu slíbila věčnou věrnost a on v klidu odešel. Z počátku nesla dívka odloučení velmi těžce a pociťovala v srdci velkou bolest, ale jak šel čas, postupně na svůj slib zapomněla. A tak když se objevil jiný mládenec, získal snadno její náklonnost, a protože byl bohatý, stejně snadno získal i souhlas dívčina otce se svatbou. Přípravy na svatbu byly v plném proudu, když tu se náhle vrátil první chlapec. Už to nebyl žádný chudák, vydělal si na slušné živobytí a teď se těšil, jak překvapí svou milovanou. Večer ji ale našel v náručí jiného. Už se k němu nechtěla ani moc znát, a proto se rozhodl pro pomstu. Mezi zuby pronesl kletbu a odešel do lesů a skal za zlými duchy. Spojil se s nimi, aby mohl zničit nevěrnou dívku a jejího budoucího ženicha. Prokletí se splnilo, když po svatbě jeli novomanželé do svého nového domova. Vezli, jak to bylo v Krušných horách obvyklé, vůz plný peřin, a další nevěstiny výbavy. Když projížděli nedaleko od obydlí podvedeného horníka, zaburácel hrom a země se otřásla. Vůz se převrátil a s veškerou rozsypanou výbavou zkameněl do podoby těchto skalek. Koně sice stačili utéci, ale nevěsta na místě zemřela. Pověst má ještě jednu variantu, a o to o potrestání zlého a bezohledného vozky. Koně táhnoucí těžký vůz a vyčerpaní rozmáčenou cestou už nemohli dál a vozka je kletbami a surovým bitím chtěl přimět k další cestě. Opět se ozval hrom, koně utekli a vůz i s nákladem se “

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá skalka, která jde vidět od silnice, stojí na malém paloučku, a opravdu to vypadá jako převržený povoz s rozsypanými věcmi po celém palouku.

Mapa

a

Fotografie

×