Mokrá

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Mokrá (německy Mokrau) je malá vesnice, nacházející se asi 3,5 km na východ od Čichalova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1463. Roku 1488 postoupila vdova po Jindřichu Údrčském z Údrče Elsa z Čínova u Žatce stanovila svým bratrům 8 kop a 45 grošů ročních úroků ze vsi Mokrá svým bratrům Sigismundovi a Wáclavovi z Čínova. Roku 1500 následně byla ves Mokrá připojena k panství Luka. Následně někdy na přelomu 16. a 17. století byla vesnice připojena k panství Kostrčany a spolu s Kostrčanským panstvím byla zabavena po stavovském povstání. V roce 1651 byla vesnice připojena k panství Chyše a nakonec po roce 1700 se stala součástí panství Valeč. Roku 1850 se vesnice stala samostatnou obcí, dle zákonu o obcích ze dne 17. března 1849. Svou farou spadala vesnice pod kostel v Chyších. Roku 1859 zde byla vystavěna kaple sv. Floriána spolu s návesním rybníkem. V té době měla vesnice 159 obyvatel. Následně ale přišla rána v podobě odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, kdy zde zbylo jen 99 obyvatel a jejich počet se postupně snižoval. Většina původní vesnice spolu s kaplí byla v průběhu 2. poloviny 20. století zbořena a vesnice byla připojena pod správu vsi Čichalov. V roce 2011 zde žilo již jen 33 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mokrá_(Čichalov)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/mokra-mokrau

Dojmy: Maličká vesnička ve které jsou zajímavá boží muka.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1682