Močidlec - kostel sv. Jakuba většího

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1286, kdy zde byl gotický farní kostel, a právě tohoto roku byl osazen farářem. Již v roce 1384 je zde uváděna samostatná farnost a následně v průběhu třicetileté války zde byl protestantský pastor. V roce 1624 odsuď protestantští kněží byli odsunuti a obec začala spadat pod správu ve Žluticích a následně v Rabštejně. Již v roce 1760 bylo zmiňováno že se zdejší kostel podobá hromadě kamení, a tak byl v roce 1763 obnoven, ale již v roce 1775 zdejší kostel úplně vyhořel, a tak byl v letech 1781 – 1782 na náklady hraběnky Terezie Lažanské znovu postavěn v barokním slohu. Hlavní oltář byl dovezen v roce 1788 z nějakého ze zrušených kostelů v Praze. V roce 1787 zde byla zřízena lokálie a následně v roce 1789 byla vybudována fara. V roce 1856 byla zdejší lokálie povýšena na farnost. Po 2. světové válce byl zdejší hřbitov zrušen a následně v roce 1973 udeřil blesk do věžičky a kostel vyhořel. V roce 1981 odešel poslední farář a kostel byl spravován ze Žlutic. Od roku 2002 pak probíhá pozvolná rekonstrukce kostela.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý barokní kostelík, kolem kterého se rozkládá starý hřbitov, který ale spolu s kostelem pomalu chátrá.

Mapa

a

Fotografie

×