Močidlec - fara

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato barokní budova fary byla vystavěna v roce 1756 a sídlil zde farář až do roku 1981. Zde si dovolím citovat popis stavby:

„Volně stojící zděná omítaná jednopatrová budova na obdélném půdoryse, stojící svou podélnou osou paralelně s ulicí. Dům o 5 × 3 okenních osách. Střecha mansardová, krytá taškami. Průčelí členěná lizénovými rámy a kordonovou římsou mezi patry. V ose přízemí pravoúhlý vstup hladce orámovaný, okna obdélná, ve vpadlých rámech. V přízemí částečně lunetové klenby, jinak prostory plochostropé.“

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15287204&sequence=1&mode=parametric&indexId=38133%2F4-944&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá budova fary, která je poněkud sešlá.

Mapa

a

Fotografie

×