Mírová - dům čp. 42

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla postavena nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí je zděné pravděpodobně z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro, které je kryté sedlovou střechou a hrázděným štítem. Naproti této usedlosti se pak nachází drobné hospodářské stavení, které je z části hrázděné a z části bedněné a kryté sedlovou střechou. V této podobě se tato usedlost zachovala v podstatě do současnosti, jen někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století prodělala nevhodné úpravy, kdy byl přistavěn balkon.

Dojmy: Krásná lidová usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×