Maroltov - kaple

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Tato obecní kaple byla vystavěna v roce 1823 a svou farou spadala pod kostel sv. Archanděla Michaela v Ostrově. Během světových válek byli zrekvírovány zvony na válečné účely a po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války do této kaple noví dosídlenci přinesli zvon z kaple ze zaniklé vesnice Plavna. Avšak v průběhu 2. poloviny 20. století nebyla kaple udržovaná a chátrala. Tento stav se změnil až v roce 2015 kdy přistoupilo město k rekonstrukci kaple v roce 2015, kterou provedla firma Terrigena Arz s. r. o.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/maroltov-kaple

Dojmy: Vysoká a hezky udržovaná kaplička, stojící na návsi.

Mapa

a

Fotografie

×