Karlovy Vary - Židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 19. 9. 2017

Historie: Židovský hřbitov v Karlových Varech se nachází v karlovarské čtvrti Drahovice mezi Mozartovou a Hřbitovní ulicí asi 900 m severovýchodním směrem od Vřídla, v těsném sousedství městského hřbitova. Má rozlohu 9743 m2.

Hřbitov, který je dodnes funkční, byl založen v roce 1868 či 1869 a nejstarší náhrobky pocházejí z konce 19. století. Celkem je zde přes 700 náhrobních kamenů.

Na hřbitově je památník židovských vojáků padlých v 1. světové válce a pomník obětem nacismu a židovským vojákům padlým v 2. světové válce, který stával v letech 1956–1983 na místě Velké synagogy v Sadové ulici. Je zde pohřbena řada lázeňských hostů z různých zemí včetně otce bývalého vrchního rabína Richarda Federa (zemřel roku 1916). Svoji hrobku zde má i rodina zakladatele světově proslulé sklárny Moser Ludwiga Löwi Mosera (1833–1916).

Karlovarská židovská komunita přestala existovat v roce 1939. V roce 1945 byla její činnost obnovena.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Karlov%C3%BDch_Varech

Dojmy: Maličký, ale hustě "obydlený" hřbitov, kde je u vchodu pěkný pomník.

Mapa

a

Fotografie

×