Karlovy Vary - Zámecká kolonáda

Informace

Navštíveno: 9. 11. 2016

Historie: V roce 1769 zde byl poprvé objeven vývěr zámeckého pramene. V tomto prameni si především děti koupali nohy a pil zde vodu dobytek, ale když přišla tvrdá zima v roce 1784 a zamrzla veškerá voda ve městě, tak zdejší pramen začal být rozváděn do všech veřejných kašen. Následně zde byla provedena chemická analýza pramene dr. Davidem Becherm, který určil jeho léčivé účinky, a tak v roce 1797 byl nad zámeckým pramenem vystavěn polokruhový altán. Když ale dne 2. září 1809 vybouchlo vřídlo, tak se zámecký pramen ztratil a objevil se až v roce 1823. Následně zde byla vystavěna nová kolonáda podle architekta Josefa Esche. Následně byla v roce 1846 kolonáda rozšířena a v roce 1907 se městská rada rozhodla o novém řešení kolonády, kdy chtěla propojit tržní kolonádu se zámeckou. V soutěži o tuto výstavbu vyhrál v roce 1909 plán vídeňského architekta Johanna Friedricha Ohmanna. Následně v roce 1910 započala výstavba secesního celku kolonády, která probíhala až do roku 1912. Tak byli vytvořeny tři samostatné celky zámeckého pramene, slunečních lázní a horního zámeckého pramene. V průběhu 20. století pak byla kolonáda několikrát upravována, ale i tak v 80. letech 20. století byla zámecká kolonáda v dezolátním stavu, a tak byla uzavřena. Až v letech 2000 – 2001 započala rekonstrukce kolonády podle projektu arch. Ing. Alexandra Mikoláše. Při těchto pracích byli objeveny základy staré radnice a proběhl zde archeologický průzkum a zbytky radnice byli zakonzervovány.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-zamecka-kolonada/

Dojmy: Velmi zajímavý komplex, kde klid narušuje jen to, že je to v centru.

Mapa

a

Fotografie

×