Karlovy Vary - Vodojem č. I

Informace

Navštíveno: 19. 9. 2017

Historie: Tento vodojem byl vybudován kvůli zásobování Karlových varů pitnou vodou v roce 1882. Současně je tento vodojem nejen zajímavým technickým dílem, ale je také zajímavým umělecko-řemeslným dílem. I když v současnosti již neslouží jako vodojem, tak nechátrá, slouží pro změnu jako střelnice.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15328213&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Nádherný vodojem, který připomíná trochu bunkr.

Mapa

a

Fotografie

×