Karlovy Vary - Tři kříže

Informace

Navštíveno: 31. 10. 2016

Historie: Tři kříže byli vztyčeny na vrchu dříve zvaném Buková hora, později Tří křížovém vrchu v roce 1640, jako památka na úspěšnou rekatolizaci města a jeho okolí v době po Bílé hoře. Tyto kříže nechala vztyčit nepříliš známá polská kněžna a jsou symbolem křesťanské kalvárie. Poprvé jsou zachycené na rytině F. Henricuse z roku 1647. Díky silným povětrnostním podmínkám byli kříže velmi často opravovány, a také byla často obnovována malba Krista. V roce 1912 byla na vrchol započnuta výstavba lanové dráhy, která by ulehčila návštěvníkům výšlap na Goethovu rozhlednu, ale s příchodem 1. světové války byla stavba opuštěna a již nikdy nebyla dokončena. Proto se poblíž tří křížů nalézají základy budov. V průběhu 70. let 20. století byl potajmu snesen plechový malovaný Kristus. V roce 1985 pak proběhla rekonstrukce křížů a za nimi vyrostla retranslační věž. V roce 2000 pak proběhla další rekonstrukce tří křížů, při které byl na betonové pozorovatelně vybudován altán, a ten byl následně v roce 2006 znovu obnoven.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-tri-krize

Dojmy: Je od tud krásný výhled na historickou část města, na vrch s Dianou a také na špičatý vrch se zříceninou hradu v Hájích.

Mapa

a

Fotografie

×