Karlovy Vary - pomník Bedřicha Smetany

Informace

Navštíveno: 9. 11. 2016

Historie: Sdružení pro výstavbu pomníku Bedřicha Smetany vzniklo v roce 1934, kde se stal jednatelem sdružení Antonín Pospíšil. Nakonec v roce 1937 byl schválen návrh spoluautorů sochaře Josefa Wagnera a v roce 1938 tento pomník schválili také zástupci města, ale pro příchod 2. světové války byla výstavba pomníku odložena. Až v roce 1946 byl položen základní kámen na travnatém prostranství u Poštovního dvora. Dne 10. června 1949 byla panem K. Bartákem z Prahy odlita první část pomníku, a to pravá ruka a přesně v ten den zemřel pan Antonín Pospíšil. Pomník pak byl odhalen dne 4. června 1950 za velké účasti místních obyvatel, i lázeňských hostů. Při odhalení pomníku byli sborově zazpívané dvě Smetanovi skladby a to Sláva tobě, velký synu a Věno.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-pomnik-bedricha-smetany

Dojmy: Velice detailní socha této osobnosti v životní velikosti.

Mapa

a

Fotografie

×