Karlovy Vary - pomník Friedricha Schillera

Informace

Navštíveno: 9. 11. 2016

Historie: Tento pomník německého básníka a dramatika Johanna Christopha Friedricha von Schillera (1759-1805), byl vystavěn v roce 1909 v secesním slohu. Pomník vznikl na podnět Karlovarského okrašlovacího spolku, který se rozhodl tento pomník vystavět, a tak šel za městskou radou, která tento záměr odsouhlasila a v následujícím výběrovém řízení vyhrál návrh vídeňského secesního architekta Friedricha Ohmanna. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byli pokusy o sundání pamětní desky a německých nápisů a nahrazení jich pamětní deskou Antonína Dvořáka, pro svou nákladnost ale naštěstí k tomuto kroku nedošlo. V roce 1996 pak proběhla celková rekonstrukce pomníku.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-pomnik-friedricha-schillera/

Dojmy: Velmi zajímavý pomník, který stojí v klidné části lázeňských lesů.

Mapa

a

Fotografie

×