Karlovy Vary - Poštovní dvůr

Informace

Navštíveno: 11. 8. 2015

Historie: V době rozvoje poštovních služeb nechal zde vybudovat v roce 1791 karlovarský poštmistr Josef Korb poštovní dvůr v secesním slohu, kde bylo stáje pro šestatřicet párů koní, přístřešky pro dostavníky, kůlna a seník. Jakmile nechal Johann Georg Pupp vymalovat strop českého sálu malířem Josefem Kramolínem, nechal Josef Korb od stejného umělce si namalovat fresku ve slavnostním sálu uprostřed budovy. Následně v zahradě byli vybudovány pergoly, arkády a altánky. Díky těmto krokům se poštovní dvůr postupně stával vyhledávaným návštěvním místem. Následně v roce 1801 poštovní dvůr prodal a za utržené peníze si zakoupil zámek v Kunraticích. Město poté poštovní dvůr pronajalo Filipu Valentinu Keilovi. V letech 1801 – 1804 pak byla vybudována silnice z Karlových Varů do Březové na podnět lorda Findlatera, která ještě zvýšila návštěvnost poštovního dvora. Po roce 1804 pronajímalo město poštovní dvůr vždy jen na jeden rok, a tak stavba pomalu chátrala až do roku 1809, kdy jej zakoupil Gotthelf Friedrich Pfitzmeier. Ten jej v létě 1810 opravil, empírově přestavěl a otevřel zde kavárnu Poštovní dvůr. V době největší slávy tuto kavárnu naštěvovali význačné osobnosti té doby, jako byly Johann Wolfgang von Goethe, císařovna Marie Ludvika a kníže Metternich.

V roce 1816 velký sál již přestával stačit, a tak bylo vystavěno nové západní křídlo, které vzniklo z bývalých stájí, kde vybudoval větší a honosnější sál, než byl původní slavnostní. Po smrti Gotthelfa v roce 1840 zdědil poštovní dvůr jeho syn Heinrich. V roce 1867 byl pak poštovní dvůr prodán manželům Friedrichovi a Marrii Ungerovým, za kterých získal svou konečnou podobu. Ty jej následně v roce 1902 prodali manželům Wenzelovi a Anně Funkovým, kteří jej ještě téhož roku 1907 prodali manželům Aloisovi a Emilii Kifflovým, kteří jej vlastnili až do roku 1945.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-postovni-dvur

Dojmy: Zajímavá stavba schovaná v na okraji lesa mimo davy turistů.

Mapa

a

Fotografie

×