Karlovy Vary - kostel sv. Máří Magdalény

Informace

Navštíveno: 5. 6. 2015

Historie: První zmínka o kostele sv. Máří Magdaleny v místě dnešního kostela je z roku 1485. Kostel již od jeho založení (stejně jako opět dnes od roku 1990) spravovali křižovníci s červenou hvězdou za podpory rodiny Šliků. Farním se stal kostel v roce 1491. Kostel byl obklopen hřbitovem, který však byl nařízením císaře Josefa II. v roce 1784 zrušen a částečně přenesen ke kostelu sv. Ondřeje, další ostatky zesnulých z tohoto hřbitova byly přemístěny do unikátní podzemní kaple uvnitř kostela. Uvažovalo se o zřízení kostnice. Nový barokní kostel byl vystavěn na místě někdejšího gotického kostela stejného zasvěcení ze 14. století, který v první polovině 18. století přestal kapacitně vyhovovat potřebám. Také po technické stránce byl ve velmi špatném stavu a dokonce hrozil zřícením. Když do města přijel velmistr křižovnického řádu a někdejší karlovarský děkan Franz Matthias Böhm byl znepokojen stavem kostela. Zasadil se o vybudování nového kostela a také se přimluvil u panovníka. V roce 1732 skutečně věnoval císař Karel VI. tisíc dukátů (4 000 zlatých) a v témže roce vydal povolení k výstavbě nového kostela. Návrhem na vybudování nového kostela byl pověřen slavný pražský architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Ten předložil několik návrhů. Stavbu započal pražský stavitel Tomáš Hansen ještě v roce 1732. Kostel byl dokončen v roce 1736 a Celkové náklady na výstavbu kostela činily 95 tisíc zlatých. V 19. století ve zdejším kostele působil historik August Leopold Stöhr. Roku 1861 došlo k celkové přestavbě věží a v roce 1883 nechal podnikatel Heinrich Mattoni vymalovat velké kostelní okno. V roce 1897 pak proběhly opravy kostela. Následně když došlo v roce 1929 na rozšiřování silnice, tak byli objeveny základy původního kostela, které byli částečně rozebrány. V letech 1948 – 1950 pak proběhla rekonstrukce kostela, za kterou následovala rekonstrukce v 70. letech 20. století.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-kostel-sv-mari-magdaleny/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svaté_Máří_Magdaleny_(Karlovy_Vary)

Dojmy: Velký a velkolepě zdobený kostel, který září svou bílou barvou do dálky.

Mapa

a

Fotografie

×