Karlovy Vary - Findlaterův obelisk

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2017

Historie: Obelisk byl vztyčena na popud karlovarské městské rady v roce 1804, jako památku na štědrého skotského hraběte Jamese Ogilvie Findlatera, který byl v letech 1793 – 1810 v Karlových varech čtrnáctkrát. Následně v roce 1913 byl obelisk zrekonstruován. Další rekonstrukce proběhla v roce 2007.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-findlateruv-obelisk

Dojmy: Vysoký obelisk, který se tyčí nad stromy.

Mapa

a

Fotografie

×