Květnová - tvrz Květnová

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Zdejší gotická vrz byla vybudována na zámeckém vrchu v průběhu 14. století, kdy držel toto manství Hildebrant Preysner. Když vypukli domácí války mezi jednotou strakonickou a poděbradskou, tak tvrz získa roku 1447 Petr ze Švamberka, který byl odpůrcem Jiřího z Poděbrad, a tak tuto tvrz v roce 1450 oblehl, dobyl a pobořil Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic, ale ještě téhož roku ji získal Petr ze Švamberka zpět. Švamberkové opustili Květnovou na konci 15. století, kdy po nich nastoupil ro Haslauerů z Hozlau, ale tvrz v průběhu 16. století již přestala plnit svou vojenskou a správní funkci, a tak si postavil tento rod v témže století mladší renesanční tvrz přímo ve vesnici. Tento rod zde sídlil až do 20. let. 17. století. Opuštěná stará tvrz se postupně rozpadala a do současnosti se dochoval především příkop na vrcholu kopce a plošina obklopená ze zbylých stran prudkým kopcem. Z mladší tvrze se také moc nedochovalo. Poslední zmínky o ní pocházejí z počátku 18. století a dnes na její části stojí dům čp. 52, kdy příkop této tvrze je jen dnes špatně patrný a nachází se v zadní východní části zahrady tohoto domu.

Zdroj: http://www.toulkypocechach.com/lokalita.php?interni_nazev=kvetnova

Dojmy: Malá pěkně zachovalá tvrz, s výrazným a dobře viditelným příkopem.

Mapa

a

Fotografie

×