Kosmová - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 3. 12. 2017

Historie: Zděnné vesnické stavení, které pochází pravděpodobně z 19. století, ke terému je připojena brána do dvoru, bohužel se více z tohoto stavení nedochovalo. Stavení je sice v horším stavu, ale byla na něm v době mé návštěvy prováděna rekonstrukce.

Dojmy: Bohužel jsem o něm nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×