Jáchymov - bývalý železniční tunel

Informace

Navštíveno: 26. 7. 2016

Historie: Až v roce 1895 začala výstavba železnice z Ostrova do Jáchymova, na její trase byl v témže roce ručně vyražen železniční tunel. Trať se svým stoupáním 52,6 ‰ se stala nejprudší železnicí na území tehdejšího Československa z tohoto důvodu zde byly často problémy s dopravou. Následně v roce 1934 byla zrušena osobní doprava a uvažovalo se o zrušení tratě, to se ale nelíbilo Jáchymovu, a tak na protest v roce 1938 zrušil všechny autobusové zastávky. V roce 1941 byla opět železnice zprovozněna. Následně se po trati přepravovala hlavně uranová ruda. V roce 1957 s ukončením těžby uranu, byla zrušena také železnice. Již na počátku 21. století byla původní vlaková trať v terénu jen těžce rozeznatelná. Následně v letech 2012 – 2013 byl využit původní vlakový násep jako základ pro cyklostezku, která vede i výše zmíněným tunelem.

Zdroj: http://cykloportal.ostrov.cz/cz/cyklotrasy/cyklostezka-ostrov-jachymov

Dojmy: Velmi originální využití náspu železnice, jako základu pro cyklostestku. Projet, a nebo projít tunelem je také velmi zajímavé.

Mapa

a

Fotografie

×