Jeřeň - tvrz Jeřeň

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato gotická vodní tvrz byla vystavěna někdy ve 2. polovině 13. století. První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1280, kdy zde seděl purkrabí Konrád z Jeřeně, který zde byl připomínán i v roce 1281. Následně je zde zmíněn v letech 1289 – 1291 Oldřich z Jeřeně. První přímá zmínka o zdejší tvrzi pak pochází z roku 1321, kdy ji vlastnil Evan z Jeřeně, který pocházel z rodu vladyků z Nečtin, ten zde byl až do roku 1354. Po Evanovi získali zdejší tvrz jeho synové Jan, Heřman a Evan, ale již roku 1382 prodal Heřman, který díky tomu získal hrad Buben na Plzeňsku, spolu s bratrem Evanem statky Jeřeň spolu se Skytalami pánům z Rýzmburka. Následně na zdejší tvrzi seděl v roce 1407 zchudlý Boreš z Rýzmburka na Jeřeni. Následně zde byl v roce 1476 zmíněn Jan Vykart ze Šanova, po němž získali Jeřeň jeho synové Jan, Aleš a Jetřich a ti ji vložili po roce 1541 do obnovených zemských desek. Následně si bratři statek rozdělili a Jeřeň tak připadla Alešovi ze Šanova, který zde byl zmiňován ještě v roce 1558. Po něm na zdejší tvrzi seděl Vykart ze Šanova, který zde byl zmiňován roku 1575. Ten ale brzy na to, někdy do roku 1585 umírá a zdejší majetek zdědilo jeho pět synů, ti prodali téhož roku Jeřeň s tvrzí Janu Valdemarovi z Lobkovic. Jan neváhal, a ještě v roce 1585 prodal Jeřeň Kryštofu Štampachovi ze Štampachu, který držel panství Valeč. V té době tvrz ztratila svůj správní a vojenský účel a postupně zanikla, její zdivo pak bylo využíváno obyvateli vsi jako stavební materiál. Následně v průběhu 19. století vzniklo v tvrzi několik sklepů, které se ale v průběhu 20. století téměř rozpadly. V roce 1997 pak zde proběhl archeologický průzkum, který určil dobu zdejšího osídlení tvrze v rozmezí 13. – 16. století, budova tvrze pak byla velká 10 x 10 metrů, měla dvě, nebo tři patra a zdi široké nejméně 280 cm. Také zde byly nalezeny stopy požáru v podobě propálené červené hlíny. Z celé tvrze se tak do dnešních dnů dochovalo kruhové tvrziště o průměru 40 m, ale také zbytky vodního příkopu o průměru 25 metrů, který byl původně široký 10 – 15 metrů a jeho část je dnes stále zatopena.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jeren-tvrz

Dojmy: Nádherně viditelné tvrziště, které je oproti jiným lokalitám krásně výrazné.

Mapa

a

Fotografie

×