Jáchymov - Mauthausenské schody

Informace

Navštíveno: 26. 7. 2016

Historie: Tzv. mauthausenské schody, původně ostnatým drátem ohraničené schodiště ve velmi svažitém terénu, sloužily jako koridor mezi dolem Svornost a táborem Svornost. Chodilo se po nich do práce v dolu, na brigády i pro pitnou vodu, která v táboře zprvu nebyla. Sestávaly z přibližně 260 schodů a překonávaly výškový rozdíl 60 metrů. Na obou koncích byla strážní stanoviště. Vězni dali schodům přídomek "mauthausenské" podle schodů v kamenolomu u nacistického koncentračního tábora Mauthausen, na nichž byly systematicky zlikvidováni těžkou prací tisíce vězňů.

Život v táborech byl především v prvních letech jejich existence velice strastiplný. Vězni bydleli v přeplněných dřevěných barácích. Hygienické podmínky byly žalostné a lékařská péče nedostatečná. Vězni trpěli hladem, nedostatkem pitné vody, zimou, nemocemi a též šikanou ze strany dozorců i jiných vězňů.

Zdroj: Naučná tabule na stezce Jáchymovské peklo

Dojmy: Velmi nepříjemné a prudké schody, děsivé, když si člověk představí, jak vězni chodili svázáni lankem k sobě.

Mapa

a

Fotografie

×