Jeřeň - Křížový kámen 1629

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tento křížový kámen byl podle pověsti vztyčen na připomínku smrti velitele švédských vojsk z doby třicetileté války. Kříž byl původně vztyčen u, dnes již zaniklé, cesty z Jeřeně do Vrbic přes vrch Seeberg. V průběhu 2. poloviny 20. století zde byl objeven a přesunut na zahradu domu čp. 27. Následně po roce 2001 byl křížový kámen přesunut před zahradu na vyzděnou terasu a v roce 2014 byl zapsán do státního seznamu kulturních památek. Samotný křížový kámen je 127 cm vysoký, 40 cm široký a má 27 cm do hloubky. Na vrcholu je pak tesaný reliéf řeckého kříže.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/jeren-krizovy-kamen/

Dojmy: Pěkný udržovaný křížový kámen, který je krásně vidět od silnice.

Mapa

a

Fotografie

×