Horní Žďár - Zaniklá ves Arnoldov

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Obec Arnoldov (německy Arletzgrün) se nacházela asi 4 km severně od Ostrova. Tuto vesnici založili němečtí osadníci ve 13. až 14. století, kteří kolonizovali zdejší svahy Krušných hor. Dle Profouse je výklad původního jména je Arnoldova paseka. První písemná zmínka o této vesnici pak pochází z roku 1409. Další zmínku o této obci uvádí Albinus v Míšenské kronice z roku 1590, kde píše že ve vesnici Arlsgrün při kosení obilí bil přesknut plátek zlata. V roce 1850 se vesnice stala samostatnou obcí v politickém okresu Jáchymov, dle zákona o obcích z roku 1849, v té době se zde nacházelo jen 16 domů a žilo zde 90 obyvatel. Do té doby jinak vesnice Arnoldov patřila k Ostrovskému panství. Zdejší obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, paličkováním krajek a jako horníci v jáchymovských dolech. První rána pro tuto malou vesničku přišla v podobě odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, jelikož vesnice nebyla pořádně dosídlena tak byla v roce 1950 připojena do správy Horního Žďáru a následně v roce 1961 se stala částí města Ostrov. Někdy v této době zanikla i zdejší vesnice, odkud byli odsunuti všichni obyvatelé z důvodu intenzivní těžby uranové rudy, kterou tu měli zájem těžit Jáchymovské doly.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1449231

Dojmy: Z vesničky se dodnes dochovali jen základy, zbytky a teréní nerovnosti bohužel.

Mapa

a

Fotografie

×