Hájek - Radnice s tvrzí

Informace

Navštíveno: 11. 6. 2018

Historie: Zdejší gotická tvrz vznikla někdy již v 14. století jako sídlo loketských manů. V průběhu 15. století většina vesnice patřila do léna hradu Lokte, ale část vesnice vlastnil měšťan z Ostrova František Stumf. První písemná zmínka o zdejší vsi pochází pak z roku 1409, kdy vdova po Františku Stumpfovi Anežka dala roční plat farnímu kostelu sv. Michaela Archanděla v Ostrově z vesnice pět kop grošů. Následně byla k loketskému lénu připojena i druhá část vesnice. V roce 1516 je ve zdejší vesnici připomínán první známí držitel zdejšího zboží s tvrzí, a to rytíř Sebastian Hoffman z Münchhofu. Dle zápisu ve Šlikovském urbáři z roku 1525 patřilo k této tvrzi 6 polovin dvora, 1 hostinec, v Lobzech 2 celé dvory, v Rozmyšli 4 celé dvory a 1 polovina dvora, v Sadově 2 celé dvory a v Radošově 1 dvůr. Sebastian je pak ještě uváděn v tituláři české šlechty z roku 1556. Následně zdejší tvrz přešla na Kryštofa Hoffmana z Münchshofu, který byl pravděpodobně Sebastianovým synem. Někdy v průběhu 2. poloviny 16. století nahradila původní tvrz nové renesanční sídlo, které bylo vystavěno podle některých autorů v severní části příkopu. Tak či tak, první písemná zmínka o této tvrzi pochází z roku 1567, původní gotická tvrz následně přestala sloužit svému účelu a postupně zanikla. Příkop byl v severní části postupně zavezen zeminou, ale toto nové panské sídlo stálo ještě v průběhu 19. století, následně bohužel zaniklo. V roce 1922 byla postavena stavba současného obecního úřadu, která byla postavena v místech jižní části valu a příkopu. V 50. letech popisoval zdejší tvrziště Josef Kabát a Karel Slepička jako kruhové o průměru kolem 25 metrů s části zachovalým příkopem zatopeným vodou. Samotné tvrziště pak převyšovalo okolí o téměř 3 metry, bohužel v průběhu 70. let bylo tvrziště velmi narušeno povrchovými úpravami. Následně při průzkumu v roce 1987 byli zjištěny další deformace tvrziště, kdy boky vodního příkopu byli strženy a nahradili je betonové panely. Kolem roku 1989 došlo k dalším povrchovým úpravám během kterých byli strženy stavby u severozápadní části a tím narušeny další zbytky terénu. Během těchto úprav byl objeven úlomek renesanční kachle. Samotné tvrziště je dnes nepřístupné, ale je velmi špatně viditelné z cesty, rybníček za obecním úřadem je samotný zbytek vodního příkopu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/hajek-tvrz

Dojmy: Z tvrze se moc nedochovalo, i když obecní úřad ji velmi vhodně nahradil.

Mapa

a

Fotografie

×