Herstošice - Kaple

Informace

Navštíveno: 9. 4. 2018

Historie: Tato malá kaplička je pravděpodobně kapličkou novodobou. Původní zdejší kaple byla vystavěna někdy v 2. polovině 19. století, jestli se jedná o téže kapli, ale není jisté. Na III. Františko-Josefovském mapování z let 1877 – 1880 je zachycena kaple v severovýchodním okraji obce, zatím co tato se nachází v místech původní návsi. Tato kaple je tak možná vytvořena ze staršího objektu, který zde stál. Většina půdorysu je z lomového kamene a následně je dostavěna cihlami. U zadní zdi kaple je kamenná kašna, zdali je původní z této vesnice, nebo zda sem byla dovezena odjinud, to se mi již nepodařilo zjistit.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapli nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×