Horní Blatná - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: První dřevěný pozdně gotický kostel zde byl vystavěn v roce 1493, ale následně jej nahradil nový dřevěný kostel, který byl povolen postavit panovníkem dne 17. června 1538. V roce 1542 při ražení štoly sv. Ducha byl kostel podkopán a zbortil se, tento kostel byl obnoven až v roce 1564. Následně byl dřevěný kostel zbořen a v letech 1593 – 1594 zde byl vybudován nový kamenný renesanční kostel, ke kterému byla v letech 1605 – 1607 přistavěna věž, ve které se nachází ve spodní části sakristie. V roce 1636 zde vznikla katolická obec a následně při silné rekatolizaci zdejší město začali v letech 1653 – 1654 opouštět evangelické rodiny, v dobových textech se uvádí že to bylo 60 rodin, které odešli do Saska. V roce 1672 se zřítila kostelní věž. Následně na popud Pražského arcibiskupa byl kostel v roce 1686 přesvěcen na katolický pod patronátem sv. Vavřince. Někdy kolem roku 1700 byl pro tento kostel odlit nový zvon. Kolem roku 1737 byl tento kostel rozšířen a následně kolem roku 1754 byl barokně přestavěn. Nakonec v roce 1755 byla dostavěna nová věž. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začal kostel ale pozvolna chátrat, díky čemuž v letech 1993 – 1997 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Uvnitř kostela se nachází renesanční cínová křtitelnice s nápisem o proběhlé renovaci z roku 1680.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Vavřince_(Horní_Blatná)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/horni-blatna-kostel-sv-vavrince

Dojmy: Zajímavý a velmi netypický kostelík stojící v centru města.

Mapa

a

Fotografie

×