Horní Blatná - kaple sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 5. 7. 2018

Historie: O zdejším hřbitově jsou zmínky již od roku 1543, ale jestli se jedná o téže hřbitov to není pro mne známo. Jisté je že tento hřbitov byl v roce 1682 vysvěcen a někdy na počátku 18. století zde byla postavena barokní kaple sv. Kříže, která byla roku 1744 vysvěcena. Svou podobu si ale dlouho nenechala, jelikož již v 80. letech 18. století byla pozdně barokně přestavěna. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být kaple udržována a začala pozvolna chátrat, v průběhu 2. poloviny 20. století bylo postupně vnitřní zařízení buď rozkradeno a nebo zničeno. Z tohoto důvodu v prvním desetiletí proběhla celková rekonstrukce této kaple.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=20225847&sequence=18&mode=fulltext&keywords=horn%C3%AD+blatn%C3%A1&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://www.horni-blatna.cz/historie/

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/horni-blatna-kaple-sv-krize

Dojmy: Zajímavá kaple, stojící na starém hřbitově s množstvím starých náhrobků.

Mapa

a

Fotografie

×