Dolní Žďár - boží muka

Informace

Navštíveno: 16. 12. 2017

Historie: Tyto ranně barokní boží muka nechal vystavět v roce 1658 vévoda Julius Jindřich Sasko-Launeburský. Tyto boží muka pak sloužili jako hraniční mezi ostrovským a tepelským panstvím, které bylo na území Hroznětína. Na počátku 30. let 20. století byly hraniční kameny téměř nečitelné a po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začali chátrat také muka. Na počátku 21. století byla muka ve velmi špatném stavu a stála v hustých křoviscích, a tak bylo přistoupeno k úpravě okolí a byl vztyčen ozdobný řetězový plůtek.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dolni-zdar-bozi-muka

Dojmy: Pěkná boží muka, i když jsou poněkud zchátralá.

Mapa

a

Fotografie

×