Děpoltovice - kostel sv. Michaela

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2016

Historie: Původně zde stál renesanční kostel sv. Archanděla Michaela ze 16. století. Následně byl kolem kostele založen hřbitov. V kronice obce Tüppelsgrün (Děpoltovice) z 18. století je uvedeno že kostel byl:

„starší, pouze s hlínou vyzděná budova“.

V té době byla postavena i dodnes stojící sakristie, pod níž se nacházela hrobka rodu Šliků, ve které byla cínová rakev kde byl epitaf v němčině:

„Hie ligt die wohlgebohrne frau Anna Maria Schlickin, gräfin zu Passaun und Weisskirchen, ein gebohrene fraulin von Schwanberg, derzeit regirende frau zu Düppelsgrün und Odersgrün, verschieden in gott den XX. Novembris anno 1615 ihres alter LI jahr“.

4. dubna 1786 byl již nedostačující kostel zdemolován a následně v letech 1786 – 1787 byl vystavěn nový barokní kostel stavitelem Josephem Seifertem a tesařským mistrem Martinem Höhnlem z Ostrova. Následně byl v roce 1787 umístěn pamětní latinský nápis s datem 1787:

„AeDes MIChaeL VnI eX spIrItIbVs sVperIbVs saCratae“

Tento nápis je v současnosti ztracený. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, kostel pomalu chátral, a tak byl na počátku 21. století zrekonstruován.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/depoltovice-kostel-sv-michaela-archandela

Dojmy: Zajímavý vesnický kostelík, který stojí na hřbitově, kde je asi polovina náhrobků vztyčena okolo roku 1900

Mapa

a

Fotografie

×