Čichalov

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Čichalov (německy Sichlau) je obec nacházející se severovýchodně od města Žlutic. První písemná zmínka o této obci pochází z roku 1386, o zdejší tvrzi je pak první písemná zmínka roku 1389 kdy zde na ní žil zeman Hereš z Čichalova, který byl fojtem pánů z Rýzmburka na hradě Bečově. Rod Čichalovců z Čichalova zde sídlil až do roku 1530, kdy toto panství prodal Jan z Čichalova Johannu Huvarovi z Lobeštejna. Tento rod pak zdejší ves s tvrzí vlastnil až do roku 1664, kdy přešla sňatkem přes Františku Huvarovou na Valtera Viléma ze Štensdorfu. Následně byl Čichalovský statek připojen k panství Údrč a zdejší tvrz postupně zanikala. Roku 1780 byl zdejší panský dvůr rozparcelován na několik menších hospodářských dvorů. V roce 1850 se Čichalov stal samostatnou obcí v politickém okresu Žlutice, díky zákonu o obcích ze dne 17. března roku 1849. V roce 1869 v této obci žilo 235 obyvatel, tento stav se zde udržoval až do 2. světové války. Po válce ale přišel odsun německého obyvatelstva a díky němu počet obyvatel se snížil v roce 1950 na 115 a až do roku 2011 se držel kolem 100. obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čichalov

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/cichalov-sichlau/

Dojmy: Malá vesnička s velmi malebným okolím.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1712
IMG_1756