Chyše - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Tato barokní terakotová socha byla vytvořena někdy v 1. polovině 18. století a původně stávala ve výklenkové kapli. Tato kaple ale byla při silné bouři roku 1925 silně poškozena a v roce 1926 musela být zbořena. Díky tomu byla socha přesunuta na její současné místo. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala kaple velmi chátrat, a dokonce jí byla uražena hlava. Z toho důvodu byla v 90. letech 20. století socha snesena a rekonstruována, v době mé návštěvy byla socha ale opět ve velmi špatném stavu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chyse-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Zajímavá socha se zajímavým příběhem, bohužel byla v době mé návštěvy zchátralá snad se to časem změní.

Mapa

a

Fotografie

×