Chyše - kaple sv. Anny

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Tato malá výklenková kaple byla vystavěna roku 1784 v pozdně barokním slohu podlé plánů neznámého architekta. V roce 1894 byla renovována na náklady slečny von Eckher a následně ve 30. letech 20. století opravována na náklady Anny Totzauerové. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala kaple, ale být udržována a postupně chátrala. V průběhu 2. poloviny 20. století zmizela z kaple část sochařské a plastické dekorace, ale nakonec byla kaple v 90. letech 20. století renovována a znovu natřena. Uvnitř kaple se nachází dřevěná socha sv. Anny s Pannou Marií a pískovcové sošky sv. Václava a sv. Antonína Peduánského.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/chyse-kaplicka-sv-anny

Dojmy: Zajímavá kaple, která je ale trochu ve zchátralém stavu.

Mapa

a

Fotografie

×