Boč - kostel sv. Václava a sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Kostel byl vybudován již v 2. polovině 13. století, a pravděpodobně již tehdy se okolo kostela vyskytoval hřbitov. Následně proběhla v letech 1691 a 1789 přestavba, která nakonec vyvrcholila v letech 1874 – 1875 kdy byl kostel zbourán a postavěn nový ve stylu pseudorománském. Zde si dovolím citovat popis:

„Pseudorománský jednolodní obdélný kostel krytý sedlovou střechou zakončený užším čtverhranným presbytářem krytým valbovou střechou. Nad vstupním průčelí se tyčí čtvercová věž s vysokou věžicí. Vstup do kostela je veden půlkruhově zakončeným pseudorománským ústupkovým portálem. Nad ním je velké kruhové okno a dva erby. V ose kostela je na severní straně presbytáře přistavěna nižší sakristie. Vnitřní prostor kostela je zaklenut valeně. Zařízení kostela je současné, pseudoslohové, Na jižní straně lodi je umístěna gotická socha Madony z poloviny 15. století. Zděná kruchta nese varhany z roku 1820 od Jana Ferdinanda Gutha, rozšířené po roce 1874 Bartolomějem Haberzettelem.“

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/boc-kostel-sv-vaclava-a-sv-mikulase

Dojmy: Velký kostel, který je krásně zdobený, ale bohužel pomalu zvenčí chátrá.

Mapa

a

Fotografie

×