Bor - smírčí kříž 0001

Informace

Navštíveno: 1. 7. 2017

Historie: Tento smírčí kříž byl původně vztyčen v polích asi 1 km severně od vesnice Bor, kde stál ještě několik let po válce. Je také zachycen na obraze malíře Karla Šrámka z roku 1938. Následně někdy po válce byl přesunut na současné místo, ke kostelu sv. Máří Magdalény v Boru. Kříž má tvar latinského kříže a je vyroben z karlovarské žuly. Ramena kříže jsou téměř souměrná, ale jedno je možná kousek odštípnuté. Na čelní straně kříže je vysekán symbol kříže, nebo meče. Velikost kříže je 98 cm x 64 cm x 30 cm.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bor-smirci-kriz/

Dojmy: Poměrně dobře zachovalí menší smírčí kříž.

Mapa

Fotografie

IMG_4197
IMG_4199
IMG_4195
„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde