Bochov - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Kostel byl vystavěn v gotickém stylu na počátku 15. století, kdy sloužil jako farní kostel nově vzniklého městečka Bochov. Tento kostel nahradil původní kostel sv. Jakuba, který stál v zaniklé obci Krašnov, která byla předchůdcem dnešního Bochova. V době husitských válek, byl kostel v roce 1437 poškozen husity při dobytí města a následně obnoven za přispění města Cheb. Takto obnovený kostel byl zasvěcen Panně Marii, ale již v roce 1445 byl kostel poškozen požárem, a následně během obléhání města královskými vojáky Jiřího z Poděbrad byl kostel v roce 1469 spolu s městem vypálen a zplundrován. Následně se zde v letech 1556 – 1624 rozšířilo protestanství a roku 1579 byl kostel renesančně přestavěn na náklady Adama staršího Steinsdorfa ze Steinsdorfu, který během přestavby zde nechal zřídit rodinou hrobku. Po bitvě na Bílé hoře zde byla opět ustálena katolická zpráva, následně kostel v roce 1666 během velkého požáru vyhořel a byli zničeny i jeho zvony. V letech 1666 – 1667 byl proto kostel raně barokně obnoven za podpory rodu Černínů a v roce 1667 byli ve věži zavěšeny nové zvony, od zvonaře Löwa z Prahy. V roce 1774 byl pak kostel zbarokizován a vybaven pozdně barokním oltářem. V roce 1750 pak vedle kostela byla vystavěna pozdně barokní fara. V roce 1784 byl pak v důsledku dekretu Josefa II. zrušen zdejší hřbitov u kostela a přesunut za faru. V průběhu 1. světové války byl pak zrekvírován zvon zvaný Zwölferglöcke, který byl přetaven pro válečný průmysl. Po roce 1920 pak byli d kostela umístěny zvony nové, jen aby mohli být roku 1941 znovu sneseny a roztaveny. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, připadla zdejší budova fary státu. V letech 1954 – 1957 pak proběhla rekonstrukce střechy kostela, následně v letech 1975 – 1981 byli nově vymalovány vnitřní stěny kostela a vyspravena okna a oltáře. V letech 1993 – 1995 byli provedeny drobné renovační práce a následně v roce 2009 byla provedena celková rekonstrukce kostela.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-kostel-sv-michaela-archandela

Dojmy: Obrovský udržovaný kostel s krásným interiérem.

Mapa

a

Fotografie

×