Bochov - kostel sv. Jakuba

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Farní gotický kostel sv. Jakuba byl vystavěn koncem 13. století v dnes již zaniklé farní vsi Krašnov. První písemná zmínka o tomto kostele pochází ale až z roku 1356 kdy si patronátní právo zachoval Boreš V. z Rýzmburka. Na počátku 14. století bylo pod nově vystavěným hradem vystavěno městečko, kam byli postupně převedeni všichni původní osadníci této obce. Následně se patronátním držitelem kostela stal roku 1412 Jindřich mladší z Plavna a když byl na počátku 15. století vybudován kostel v Bochově, začal kostel sv. Jakuba pod něj spadat. Následně osídlení okolo kostela zcela zaniklo. V letech 1768 – 1774 byl osamocený kostel přestavěn v barokním slohu a v 2. polovině 19. století byla položena nová dlažby. V průběhu 1. světové války, byli zrekvírovány dva zdejší zvony pro vojenské účely. Na konci 2. světové války po odsunu německého obyvatelstva, se stal kostel na krátko pravoslavným, jen aby byl nadobro opuštěn. Poté započalo období chátrání, kdy vnitřní zařízení bylo buď zničeno, anebo rozkradeno. Od 80. let 20. století zde probíhali sběry archeologického materiálu, a následně byl na počátku 21. století kostel opět opuštěny. Kostel byl velmi zdevastovaný a v havarijním stavu, a tak jej koupil podnikatel Milan Laštůvka, který plánoval že bude stavbu využívat jako sakrální stavbu. V roce 2007 zde proběhl opět archeologický průzkum a následně v roce 2008 byla provizorně opravena střecha a následně v roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce střechy.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-kostel-sv-jakuba

Dojmy: Na to jak významné místo to je pro město Bochov, je tento kostel ve velmi dezolátním stavu. A pokud opravdu odkleply přestavbu tohoto kostela na chatu, tak je to veliká škoda, a postupné dokončení devastace tohoto objektu.

Mapa

Fotografie

IMG_3908
IMG_3909
IMG_3913
IMG_3914
IMG_3917
IMG_3919
IMG_3920
IMG_3921
IMG_3924
IMG_3925
IMG_3927
IMG_3929
IMG_3931
IMG_3933
IMG_3935
IMG_3899
IMG_3901
IMG_3906
IMG_3907
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain