Bochov - hradiště Bochov

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Nad levým břehem bochovského potoka se nachází dnes již zaniklé opevnění, které není zmíněné nikde v písemných pramenech. Pravděpodobně vznikla někdy v době osidlování Bochovského potoka, ale situace je trochu složitější, protože nejbližší sídlo se nacházelo poblíž kostela sv. Jakuba a také vznikl hrad Hungerberg. Takže dodnes se o tomto opevnění v podstatě nic moc neví. Fortifikace má kruhový půdorys, který je obehnán valem a příkopem. Na západě je fortifikace poškozena pravděpodobně mladším lomem. Uvnitř fortifikace nejsou žádné stopy po zástavbě, tudíž zdejší stavby museli být dřevo hlinité konstrukce.

Zdroj: http://www.koalix.info/fotogalerie/archiv/bochov2/bochov.html

Dojmy: Pěkně viditelné hradiště, zajímavé je, že o něm nejsou nikde žádné informace.

Mapa

Fotografie

IMG_3867
IMG_3865
IMG_3885
IMG_3884
IMG_3881
IMG_3879
IMG_3877
IMG_3875
IMG_3873
IMG_3871
IMG_3869
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain