Bečov nad Teplou - hrad a zámek Bečov

Informace

Navštíveno: 15. 7. 2016

Historie: Tento hrad na sobě nese mnoho různých prvků, a je na něm vidět, jak se postupně budoval. Nejdříve vznikl bergrif, což byla obranná věž, která sloužila i jako palác. Když po roce 1352 započala stavba věže, původní plány se trochu pozměnily a vznikla uvnitř hradní kaple Navštívení Panny Marie, kde byla oltářní strana orientovaná na sever. V kapli v období kolem roku 1360 byly umístěny nástěnné malby, které se dochovali do současnosti. Následně byl vedle bergrifu postavena obytná věž, která se nazývá donjon, ta byla s věží s kaplí propojena hradbou. Komnaty pána hradu pak byli vymalovány v období pozdní gotiky. Když v roce 1495 získali hrad Pluhové z Rabštejna, provedli zde mnoho úprav, jako například úpravy interiéru donjonu, bergrif byl částečně přestavěn do renesanční podoby a donjon byl nově propojen s bergrifem tzv. tabulnicí, což byl sál, který sloužil k reprezentativním účelům a hostinám. Když ve zdejším kraji zuřila třicetiletá válka, tak získali tento hrad roku 1624 Questenberkové, kteří jej osadili císařskou posádkou. Avšak roku 1648 byl hrad generálem Königsmarkem dobit a císařská posádka byla zajata. Questenberkové si hrad udrželi a začali zde budovat obrannou dělovou baštu, která byla v 18. století zakomponována do osmiboké zámecké věže. Když zemřel roku 1752 Jan Adam Questenberk celý majetek získal Dominik Ondřej Kaunitz ml., který jej roku 1813 prodal Friedrichu Augustu Beaufro-Spontinu, který sem prchl z revolucí zmítané Francie.

Následně jeho syn Alfred Beaufort-Spontin zakoupil od církve jeden z nejcennějších českých pokladů relikviář sv. Maura. Následně za Alfreda mělo dojít k obrovské přestavbě hradu a zámku, kterou vyprojektoval architekt Josef Zítek, ale pro svou finanční náročnost došlo pouze k úpravě zámecké kaple sv. Petra, která se nachází v zámecké věži. Následně když hrad se zámkem vlastnil Heinrich Georg Beaufort-Spontin, došlo k výstavbě rozsáhlého zámeckého krajinářského parku, kterému se říkalo druhé Průhonice. Když zuřila 2. světová válka, tak tento šlechtický rod spolupracoval s nacistickým Německem, a tak mu byl v roce 1945 zabaven majetek, který připadl státu. Po 2. světové válce sloužil zámek jako škola, ale hrad postupně chátral, následně v roce 1969 získal hrad a zámek plzeňský památkový ústav a tím začali postupné rekonstrukce. Ty vyvrcholily v roce 1996 kdy byl barokní zámek zpřístupněn veřejnosti. Součástí jedné expozice je i vývoj a historie zdejšího pokladu, který byl vykopán v hradní kapli, a to románskému relikviáři sv. Maura, ten je jako zlatý hřeb zde také vystaven.

Zdroj: https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu/historie

Dojmy: Nádherný hrad a zámek s velmi zajímavou prohlídkou a spestřením i pro nejmenší.

Mapa

Fotografie

IMG_6489
IMG_6488
IMG_6359
IMG_6356
IMG_6353
IMG_6351
IMG_6349
IMG_6343
IMG_6341
IMG_6340
IMG_6331
IMG_6324
IMG_6323
IMG_6321
IMG_6320
IMG_6319
IMG_6317
IMG_6316
IMG_6312
IMG_6311
IMG_6307
IMG_6305
IMG_6303
IMG_6302
IMG_6300
IMG_6298
IMG_6295
IMG_6293
IMG_6291
IMG_6288
IMG_6287
IMG_6285
IMG_6284
IMG_6282
IMG_6280
IMG_6277
IMG_6276
IMG_6275
IMG_6273
IMG_6269
IMG_6267
IMG_6266
IMG_6265
IMG_6264
IMG_6263
IMG_6262
IMG_6261
IMG_6260
IMG_6259
IMG_6257
IMG_6255
IMG_6254
IMG_6251
IMG_6250
IMG_6248
IMG_6245
IMG_6243
IMG_6242
IMG_6240
IMG_6237
IMG_6235
IMG_6233
IMG_6231
IMG_6229
IMG_6227
IMG_6225
IMG_6193
IMG_6191
IMG_6189
IMG_3877
IMG_3875
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich