Bečov nad Teplou - hrad a zámek Bečov

Informace

Navštíveno: 15. 7. 2016

Historie: Tento hrad na sobě nese mnoho různých prvků, a je na něm vidět, jak se postupně budoval. Nejdříve vznikl bergrif, což byla obranná věž, která sloužila i jako palác. Když po roce 1352 započala stavba věže, původní plány se trochu pozměnily a vznikla uvnitř hradní kaple Navštívení Panny Marie, kde byla oltářní strana orientovaná na sever. V kapli v období kolem roku 1360 byly umístěny nástěnné malby, které se dochovali do současnosti. Následně byl vedle bergrifu postavena obytná věž, která se nazývá donjon, ta byla s věží s kaplí propojena hradbou. Komnaty pána hradu pak byli vymalovány v období pozdní gotiky. Když v roce 1495 získali hrad Pluhové z Rabštejna, provedli zde mnoho úprav, jako například úpravy interiéru donjonu, bergrif byl částečně přestavěn do renesanční podoby a donjon byl nově propojen s bergrifem tzv. tabulnicí, což byl sál, který sloužil k reprezentativním účelům a hostinám. Když ve zdejším kraji zuřila třicetiletá válka, tak získali tento hrad roku 1624 Questenberkové, kteří jej osadili císařskou posádkou. Avšak roku 1648 byl hrad generálem Königsmarkem dobit a císařská posádka byla zajata. Questenberkové si hrad udrželi a začali zde budovat obrannou dělovou baštu, která byla v 18. století zakomponována do osmiboké zámecké věže. Když zemřel roku 1752 Jan Adam Questenberk celý majetek získal Dominik Ondřej Kaunitz ml., který jej roku 1813 prodal Friedrichu Augustu Beaufro-Spontinu, který sem prchl z revolucí zmítané Francie.

Následně jeho syn Alfred Beaufort-Spontin zakoupil od církve jeden z nejcennějších českých pokladů relikviář sv. Maura. Následně za Alfreda mělo dojít k obrovské přestavbě hradu a zámku, kterou vyprojektoval architekt Josef Zítek, ale pro svou finanční náročnost došlo pouze k úpravě zámecké kaple sv. Petra, která se nachází v zámecké věži. Následně když hrad se zámkem vlastnil Heinrich Georg Beaufort-Spontin, došlo k výstavbě rozsáhlého zámeckého krajinářského parku, kterému se říkalo druhé Průhonice. Když zuřila 2. světová válka, tak tento šlechtický rod spolupracoval s nacistickým Německem, a tak mu byl v roce 1945 zabaven majetek, který připadl státu. Po 2. světové válce sloužil zámek jako škola, ale hrad postupně chátral, následně v roce 1969 získal hrad a zámek plzeňský památkový ústav a tím začali postupné rekonstrukce. Ty vyvrcholily v roce 1996 kdy byl barokní zámek zpřístupněn veřejnosti. Součástí jedné expozice je i vývoj a historie zdejšího pokladu, který byl vykopán v hradní kapli, a to románskému relikviáři sv. Maura, ten je jako zlatý hřeb zde také vystaven.

Zdroj: https://www.zamek-becov.cz/cs/o-arealu/historie

Dojmy: Nádherný hrad a zámek s velmi zajímavou prohlídkou a spestřením i pro nejmenší.

Mapa

a

Fotografie

×
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat