Bochov - hrad Hartenštejn

Informace

Navštíveno: 14. 6. 2017

Historie: Hrad Hartenštejn byl vystavěn v 15. století jako náhrada za dobytý a zničený hrad Hungerberg, který dobylo vojsko krále Jiřího z Poděbrad. Tento hrad nechal vystavět Jindřich II. z Plavna, po něm jej převzal jeho syn Jindřich III. z Plavna, který jej ale několikrát zastavil, ale nakonec jej vykoupil a roku 1519 na něm zemřel. Poté získal hrad Jindřich IV. z Plavna, ale o hrad se starala jeho poručnice kněžna Barbora Anhaltská spolu s jejím manželem Janem Mašťovským z Kolovrat. Následně když Jindřich IV. nabyl plnoletosti získal hrad a roku 1529 potvrdil Bochovským měšťanům jejich práva a následně roku 1533 jim prodal panský dům, který se nacházel za radnicí. Po smrti Jindřicha IV. dne 19. května 1554 se o hrad staraly jeho synové Jindřich V. a Jindřich VI., nakonec však v dědickém právu připadl hrad roku 1563 Jindřichu VI. Po něm získal zdejší hrad v roce 1567 Jindřich Mikuláš Hasištejnský z Lobkowitz, ale v té době již hrad nebyl obývaný, a tak roku 1573 byl zpustlý hrad prodán Adamu staršímu Štensdorfovi ze Štensdorfu a na Údrči. Tento nový majitel sice hrad obnovil, ale již v něm nebydlel, když zemřel zdědily majetek jeho synové, kteří se o něj rozdělily a hrad tak získal roku 1588 syn Anzelm. Ale již v roce 1589 Anzelm vyměnil hrad s Jeronýmem starším Hrobčickým z Hrobčic a na Březně a Manětíně za statek Koštice. Hrad poté získal v roce 1606 jeho syn Ferdinand Burjan Hrobčický z Hrobčic, který se ale zadlužoval, a tak v roce 1608 zakoupila zdejší panství Marianna Černínová, po které získal hrad v roce 1609 Vilém starší z Lobkowitz, po kterém v tom samém roce získal hrad Linhart Colonna z Felsu, který jej následně připojil k panství Andělské hoře. Díky tomuto kroku ztratil hrad svou vojenskou funkci a začal chátrat. Linhart Collona následně po stavovském povstání ztratil zdejší hrad a následně byl zakoupen v roce 1622 Heřmanem Černínem z Chudenic.

Od doby, kdy jej získali Černínové se hrad jen udržoval a následně zpustl. V 18. století se o něm již mluví jako o zřícenině. Jeden z majitelů hradu Antonín Hladík prodal hrad poštmistrovi z Beerova, který jej přeměnil na kamenolom a tím byla završena zkáza hradu, který se začal používat jako stavební materiál domů. Na počátku 20. století, když se rozmohl turismus, započal zájem i o zdejší hrad, tak se město rozhodlo a zakoupilo ho za 500 Kč. V té době se objevil nápad, který vymyslel stavitel Ing. Alois Naff, že by se hrad mohl zrekonstruovat a vytvořil projekt. V roce 1933 pak začali intenzivní záchranné práce, kdy byl celý areál částečně vykopán a zajištěn. V roce 1936 byla vyklizena severní věž hradu a bylo v ní obnoveno schodiště. Po dostavění věže byla následně završena dřevěnou nástavbou a zastřešena. V roce 1936 pak byla vyčištěna hradní studna a v roce 1937 probíhali opravy bateriových věží. S příchodem 2. světové války ale hrad opět zpustl a začal se rozpadat, následující režim tomu vůbec nepomohl, a tak se většina obnoveného pomalu zhroutilo. V roce 2006 pak započala opět postupná rekonstrukce hradu Hartenštějn, která stála 6 miliónů korun. Následně byl zde proveden v roce 2007 archeologický průzkum. Tento hrad je díky své bohaté historii a funkcím vrcholným projevem české fortifikační pozdně gotické architektury v 70. letech 15. století, díky čemuž přesahuje rámec Čech.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/bochov-hrad-hartenstejn

Dojmy: Poměrně velký komplex zříceného hradu. Vřele doporučuji návštěvu.

Mapa

a

Fotografie

×