Boží Dar - rozhledna Klínovec

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Klínovec je rozhledna při severovýchodním okraji katastrálního území města Jáchymova v Karlovarském kraji. Rozhledna stojí na stejnojmenném vrcholu (1244 m n. m) Krušných hor ve vzdálenosti 4 km od města Boží Dar. V roce 1817 postavilo město Jáchymov na vrcholu vyhlídkovou věž, která v roce 1868 shořela. Tuto první vyhlídkovou věž navštěvovali často i lázeňští hosté z Karlových Varů, odkud přijížděli kočáry taženými koňmi. V roce 1883 začal krušnohorský spolek z Jáchymova se stavbou kamenné rozhledny. Ta byla v srpnu následujícího roku pod názvem „Kaiser-Franz-Josephs-Turm“ slavnostně otevřena. Věž vysoká 24 metrů stojí na vrcholu dodnes, je však ve špatném technickém stavu a je i s hotelem v současné době v rekonstrukci. Na její vrchol vedlo 75 schodů. Počet návštěvníků rychle vzrůstal a například v roce 1885 vrchol navštívilo 6000 lidí, z toho však jen 4623 vystoupilo na věž, důvodem, jak popsal jeden ze současníků, byla především fyzická náročnost výstupu a velmi úzký prostor schodiště. Kvůli silnému větru panujícímu téměř celoročně byla vrchní plošina rozhledny zastřešena, od roku 1888 ji kryla skleněná střecha. Vstupné v té době bylo 10 krejcarů. S rozvojem turistiky bylo rozhodnuto o přístavbě sloužící k ubytování. Ta byla otevřena 18. srpna 1893. V provozu byla každoročně od 1. května do 30. září a mimo provizorního ubytování pro deset osob poskytovala i teplá a studená jídla. Spolu s přístavbou to byla zřízena i stáj pro osm koní. K červnu 1897 byla na Klínovci zřízena i poštovní stanice, která za první léto provozu odeslala do Božího Daru přes 7 000 zásilek. V roce 1907 byla přistavěna ještě jedna budova s prostornou halou se stylovým kazetovým stropem, zobrazujícím znaky českých krušnohorských měst. K příležitosti jubilejní výstavy pořádané na počest císaře Františka Josefa I. v ní byly vystaveny průmyslové a řemeslné výrobky z českého Krušnohoří.

Před vypuknutím první světové války byl hotel rozšířen a přistavěno bylo další patro. Současně byla dřívější stáj přestavěna na další ubytovací prostory a celý komplex byl opláštěn dřevem, které se na něm dochovalo dodnes. V roce 1913 měl hotel 40 ubytovacích místností pro 80 lidí. Vedle stájí pro 35 koní zde byly i garáže pro automobily. Se vznikem Československa, ke kterému území připadlo, zmizela i dvojjazyčnost v názvu hory, nejprve byl vybrán a používal se název Klín. V druhé polovině dvacátých let se název ustálil na dnešní Klínovec. Dříve byla na vrcholu i meteorologická stanice. Počet turistů prudce vzrůstal zejména díky výstavbě silnice přímo na vrchol a také proto, že z Karlových Varů sem pravidelně jezdil autobus. Koncem dvacátých let byl komplex opět rozšířen a počet lůžek se zvýšil na 100. Následně ale přišel v průběhu 2. poloviny 20. století zlom a hotel pozvolna začal chátrat, až se dostal na počátku 21. století do dezolátního stavu. Původně se plánovala rozsáhlá rekonstrukce v letech 2004–2008, ale nedošlo k ní kvůli nedostatku financí. Obec Boží Dar (firma Služby Boží Dar), která objekt v roce 2003 koupila, získala v roce 2010 dotaci 1 milion euro. Při snahách o rekonstrukci se přišlo na fakt, že zdivo je v havarijním stavu a rekonstrukce postrádá smyslu. Věž byla po částech rozebrána a znovu postavena s využitím původního materiálu pouze s nejnutnějším doplněním. Rozhledna byla slavnostně znovuotevřena 28. 10. 2013 v 11:00. Stav ostatních objektů horského hotelu je havarijní. Za příznivého počasí je rozhledna otevřena denně od 9 do 17 hodin.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klínovec_(rozhledna)

Dojmy: Na tuto rozhlednu jsem se velice těšil, jen škoda že zrovna byly velmi nízké a husté mraky.

Mapa

a

Fotografie

×