Andělská hora - kostel Nejsvětější trojice

Informace

Navštíveno: 8. 2. 2016

Historie: V místech dnešního kostela stála pravděpodobně již v 2. polovině 14. století dřevěná kaple s dřevěnou sochou Panny Marie, která je prvně zmiňována v roce 1393. Když na hradě sídlil husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic byla kaple husity vypálena, a podle pověsti byla v popelu nalezena a zachována socha Panny Marie. Po ukončení husitských válek byla kaple znovu vybudována a tentokrát zasvěcena Nejsvětější Trojici. V roce 1646 bylo zaplaceno truhlářskému mistru Georgu Kreilovi, aby vylepšil předsíň dřevěné kaple, ale již tehdy sem docházeli poutníci a kaple přestávala stačit. Proto v letech 1698 – 1712 nechal tehdejší majitel panství hrabě Jakub Heřman Černín vystavět na místě kaple raně barokní trojboký kostel, se třemi postranními kaplemi na symbolickém půdorysu trojúhelníku. Kostel byl založen jako vděk za to, že hrabě Jakub získal mužského dědice, který se narodil v roce 1698. Následně v roce 1783, byl strop tohoto kostela vymalován freskou Nejsvětější Trojice od českého malíře Josefa Kramolína. Avšak dne 9. srpna 1783 došlo k nařízení císaře Josefa II. o rušení řeholních řádů, a tak byl tento kostel opuštěn a postupně chátral. Na počátku 19. století byl pak kostel vyloupen. Kolem roku 1842 byl pak prostor okolo kostela a obvodové zdi proměněn na hřbitov a následně prošel kostel rekonstrukcí, během které byli zazděny dva vchody, a bylo vytvořenou barokní sousoší olivetské hory, které bylo vytvořeno snesením soch z bočních kaplí. V roce 1863 bylo obnoveno truhlářským mistrem Georgem Ohnesem. V roce 1905 byla původní stropní freska přemalována malbou drážďanského malíře Josefa Zimmermanna, ale část fresky byla zachráněna, když byla snesena a později umístěna nad varhany. Na konci 2. světové války zde na hřbitově byli pohřbeny oběti zdejšího pochodu smrti, když pak přišlo na odsun německého obyvatelstva, tak přestal být kostel udržován a pomalu chátral. V následujících letech vandalové ničili vnitřní zařízení kostela, včetně trojbokého oltáře. Následně v 70. letech 20. století byl částečně kostel zrenovován a v roce 1983 byl zrušen zdejší hřbitov a těla exhumovány. V roce 1991 získala kostel Andělská Hora, která se intenzivně pokoušela o rekonstrukci, ale ta započala až v letech 2004 – 2005.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/andelska-hora-kostel-nejsvetejsi-trojice/

Dojmy: Krásný kostel, který stojí na okraji silnice mezi Prahou a Karlovými Vary.

Mapa

a

Fotografie

×