Abertamy - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 6. 7. 2018

Historie: Toto lidové patrové stavení bylo pravděpodobně vystavěno někdy v průběhu 17. – 1. čtvrtiny 19. století, jelikož je již zachyceno v mapě katastru z let 1824 – 1843. V době zachycení na mapách katastru neslo toto stavení číslo popisné 11. Přízemí tohoto stavení je zděné z lomového kamene, patro je hrázděné a štít je krytý zdobeným doškovým bedněním.

Dojmy: Bohužel jsem nenašel o tomto stavení téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×