Zruč nad Sázavou - zámek Zruč nad Sázavou

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: První písemná zmínka o zručském hradu postaveném v gotickém slohu pochází z roku 1335 a nalézá se v predikátu Heřmana ze Zruče, o kterém se předpokládá, že již neobýval tzv. Starý zámek a že tento hrad nechal vystavět právě tento muž. Nejstarší stavební fáze hradu byla nejspíš dvojdílná. Na východní straně se pravděpodobně nacházelo předhradí a za ním na západě stálo hradní jádro s téměř čtvercovým půdorysem. S výjimkou nepřístupné jižní strany jádro obepíná ve skále tesaný a částečně vyzděný příkop. Původní budovy se dochovaly v zámeckém zdivu. Hlavní palác stál podél jižní strany v jihovýchodním nároží. Severně od něj z půdorysu mírně vystupoval objekt brány a podél zbývající části východní strany byla další budova. Ostatní strany zřejmě uzavírala pouze hradba. Na počátku šestnáctého století byl hradní palác na západní straně rozšířen. V roce 1355 byl majitelem Petr z Kolovrat a roku 1364 je připomínán Ješek z Kolovrat, který měl syny Václava, Jana a Alberta. Václav se stal knězem a hrad zdědili oba zbývající bratři, kteří ho prodali svému strýci Mikuláši Kolovratovi ze Zruče. Zemřel v roce 1405 nebo 1406 a jeho synové Mikuláš a Aleš několik let společně hospodařili, ale v roce 1410 se o majetek podělili, a hrad připadl Alešovi. Posledním zmínka o něm pochází z roku 1417.

Během husitských válek hrad patřil Zručským z Chřenovic, kteří patřili k rodu Kolovratů. Během 15. století pak pravděpodobně prodělal hrad úpravu zdejšího opevnění. Ale přesná doby vzniku dělostřeleckého, částečně dochovaného opevnění tvořeného především baštami a kurtinami bránitelnými z ochozů není známa. Vzhledem k jeho subtilnosti vzniklo buď na přelomu vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellonců, kdy ještě nebyly pozdně gotické opevňovací systémy plně vyvinuty, nebo vzniklo později, ale zůstalo konzervativní a ne zcela pochopené. Posledním příslušníkem rodu ve Zruči byl Zdeněk z Kolovrat, který hrad v roce 1547 prodal Jindřichu Střelovi z Rokyc a přestěhoval se do Dalkovic. O rok později se majitelem stal Jan Černčický z Kácova a od roku 1553 Jiří z Kalenic. Jeho syn Adam z Kalenic hrad roku 1560 prodal Janovi Staršímu z Kalenic. Někdy v té době byl starý hrad renesančně přestavěn na zámek. Kalenicům zámek patřil až do stavovského povstání, po kterém byl Bavoru z Kalenic zabaven a v roce 1623 jej koupil Arnolt Perglas z Losentic. Mezi dalšími majiteli byli Markéta Mecerodová z Dobrohoště, od roku 1657 Albrecht Kryštof Hložek ze Žampachu, od roku 1664 Lambert František Hřevenář z Hrachu, o dva roky později Vit de Nathermann, od roku 1671 hraběnka Johanka Eusebie Millesimová ze Žďáru, po ní hraběnka Cecilie Eleonora Breunerová, hrabě Maxmilián Ludvík Breuner a od roku 1693 Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk. Ten Zruč postoupil v roce 1700 Janu Václavovi Valkounovi z Adlaru, po němž následovali bratři Jan Ludvík a Ferdinand Bohuslav Serins z Eichenau. Zadlužení bratři museli zámek v roce 1749 prodat Rausům z Rausenbachu, po kterých se v jeho držení vystřídala řada dalších rodů. V roce 1781 však zámek vyhořel a během požáru tak byla zničena nejen renesanční výzdoba, ale i mobiliář a místní archiv. V roce 1885 zakoupil tento zámek stavitel železnic Jan Schebek, po němž získal tento zámek po jeho smrti roku 1889 jeho syn Adolf Schebek, který zámek nechal přestavět v letech 1892 – 1894 v pseudogotickém slohu podle plánů architekta Jana Vejrycha. Během této přestavby byla zbořena část gotických středověkých hradeb, a zachována zůstala velmi zajímavá tzv. Kolowratská věž, která je pozůstatkem obrané středověké věže. Rod Schebků vlastnil tento zámek až do roku 1948, kdy jim byl zkonfiskován a byla zde zřízena radnice. V roce 1989 se zámek vrátil do rukou rodu Schebků v rámci restituce, ale tento rod jej v roce 2003 prodal městu, které jej v letech 2006 – 2015 kompletně zrekonstruovalo.

Zdroj: https://www.zamek-zruc.cz/o-zamku

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zru%C4%8D_nad_S%C3%A1zavou_(z%C3%A1mek)

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=2807

Dojmy: Krásný a velmi bohatě zdobený zámek, který je perlou tohoto města.

Mapa

a

Fotografie

×