Zdeslavice u Černín - Krucifix

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tento kamenný kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1829 na náklady Marie Kárníkové, která spolu se svým mužem Václavem byly jedni z nejbohatších zdejších statkářů. Kříž v průběhu 2. poloviny 20. století sešel, a tak se ztratila plastika Krista, která se nacházela původně na tomto kříži. Nakonec byl tento kříž v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století restaurována.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavý kříž, který se nachází na zdejším rozcestí.

Mapa

a

Fotografie

×