Žehušice - kaple sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tato malebná trojboká barokní kaplička byla vytvořena někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Následně kaplička sešla, jelikož v roce 1830 dal hrabě Josef Matyáš Thun kapličku opravit. V této době je zmiňováno že v kapličce byly obrazy sv. Isidora, sv. Vojtěcha a sv. Gotharda. Další opravy se kaple dočkala v roce 1902, a také byly do kapličky umístěny dva obrazy na plechu s obrazy sv. Mikuláše a Krista, které namaloval Kutnohorský malíř V. Vysekal. V této podobě se pak zachovala kaplička do současnosti. Nakonec byla kaplička v 1. dvacetiletí 21. století opravována.

Zdroj: https://www.mestyszehusice.cz/zivot-v-obci/pro-turisty/zehusice/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-mikulase-14514054

Dojmy: Malebná trojboká kaplička, která stojí na okraji městečka.

Mapa

a

Fotografie

×