Zbraslavice - dům čp. 64

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tento malebný měšťanský dům byl vystavěn podle plánů pro mě neznámého autora nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům je vystavěn jako patrová stavba krytá mansardovou střechou, ke které přiléhá vjezdová brána do dvora. Postupem času byl tento dům pak rozšířen nad vjezdovou bránu a v této podobě se pak dům zachoval až do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×